Tiotal
Eapasod 1: An deoch-sgiathaidh
duilleag 1
Peabar
...agus beagan gleus oirre
Fuaim
SSS SSS
Peabar
...cha chreid mi nach eil i caran lag fhathast
Fuaim
PLUB PLUB
duilleag 2
Peabar
taghta ... tha i foirfe a-nis!
BIS! Na bean ris!
Fuaim
SPLAIS
duilleag 3
Peabar
'Eil thu toilichte ma-thà ?!
Urram
WWW.PEPPERCARROT.COM 05/2014
duilleag 4