Sources center

Witej w cyntrōm sebiyraniŏ źrōdeł!
Znojdziesz sam zbiory źrōdłowe (i niy ino) Pepper&Carrot.
Wszyjske zbiory graficzne sōm kōmpatybilne z nojnowszōm wersyjōm Krity.

Bez sebiyranie i robotã na tych zbiorach, zgŏdzŏsz sie ze prawidłami licyncyje
Creative Commons Uzdōnie autorstwa. Wejzdrzij do zbiorōw README, coby przewiedzieć sie wiyncyj.

Repozytoria przekłŏdōw, skryptōw, placu necowego, grafik atd.:

    

Webcomic
sources of all langs & episodes

Overview/Flatplan
all pages without speechbubbles

Artworks
Illustrations for print

Wallpapers
screen-sized illustrations

Sketchbook
Studies and sketches

3D
3D Blender files

Vector
SVG art files

Press kit
banners and logos

Misc
speedpaintings, lineart and misc

Eshop
Sources of the official eshop

Book-publishing
Sources of the official books

Fan-arts
artworks from the fans

Downloader
zip available for publishers

Translation status
tools and credit for translators

Scenarios
collaborative stories

Credits Generator
A tool to generate the full credits