wan nanpa mute tu tu: kasi suli pi kama wan
wan lipu nanpa 1
wan lipu nanpa 2
wan lipu nanpa 3
wan lipu nanpa 4
wan lipu nanpa 5
wan lipu nanpa 6
wan lipu nanpa 7
wan lipu nanpa 8