Sources center

Chào mừng đến trung tâm nguồn!
Bạn sẽ tìm thấy các file nguồn của Hạt Tiêu&Cà Rốt và nhiều hơn nữa.
Tất cả các file hình ảnh chất lượng cao đây là tương thích với các phiên bản mới nhất của Krita.

Bằng cách tải về và làm việc với những file này bạn đồng ý với các điều khoản sau
Creative Commons Attribution license. Kiểm tra README file trong mỗi dự án để biết thêm thông tin.

Mã kho cho bản dịch, kịch bản, trang web, hình ảnh, vv.:

    

Webcomic
sources of all langs & episodes

Overview/Flatplan
all pages without speechbubbles

Artworks
Illustrations for print

Wallpapers
screen-sized illustrations

Inks
Inked artworks

Originals
raw scan of drawings

3D
3D Blender files

Press kit
banners and logos

Misc
speedpaintings, lineart and misc

Fan-arts
artworks from the fans

Downloader
zip available for publishers

Translation status
tools and credit for translators

Scenarios
collaborative stories