nguồn và giấy phép The Spritely Institute Mascot bởi David Revoy

The Spritely Institute Mascot


The Spritely Institute Mascot bởi David Revoy


Họa sĩ: David Revoy
Khổ ban đầu: 8072x3930px
Ngày sáng tạo: 2022-08-12
Phân loại: Công việc thuê

Tải xuống hình chất lượng cao
Tải xuống tập tin nguồn (zip)

Giấy phép:
CC BY 4.0
CC BY 4.0
An illustration by David Revoy from an original idea of Christine Lemmer Webber for the The Spritely Institute.