nguồn và giấy phép mediocre programmer bởi David Revoy