Fons de pantalla gratuïts
Recursos i pinzells gratuïts
Tutorials i com-s’ha-fet gratuïts
Generadors gratuïts d’avatars
Guies gratuïtes d’instal·lació de Linux i tauletes
Tipografies de Pepper&Carrot gratuïtes