Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت هجدهم: ملاقات
فلفل و هویج
Translation: Aslan Zamanloo.
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 1
Pepper
خوب، الان می تونی نگاہ کنی.
سورپرایز!! لباسای یه جادوگر هیپیا! فقط این تو مغازہ موندہ بود. منم ورش داشتم تا وقتی که لباسای جدیدم آمادہ بشن بپوشم.
Writing
هیپیا
Pepper
خوب؟ این تو رو یاد چیزی نمیندازہ...؟
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 2
Writing
مدرسه جادوگری هیپیا
Carrot
قورر..
Writing
آشپزخانه
Basilic
پونه، خوبه.
هل، اینم خوبه.
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 3
Basilic
دارچین، خیلی خوبه.
بابونه، خوبه.
فلفل؟!
Pepper
ولی من...
Basilic
یه خرابیه دیگه! بذار بهت یادآوری کنم که هیپیا یه مدرسه برای تربیت گیاہ کش ها نیست!
Oregano
ها ها ها ها!
Cardamom
ها ها ها ها!
Cinnamon
ها ها!
Camomile
ها ها!
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 4
Oregano
بسه!!!
Cardamom
ها ها ها!
Pepper
بسه!!! تقصیره من نیست! ها ها! ها ها ها! هه هه! ها ها ها!!
Cinnamon
هه هه!
Camomile
ها ها ها ها!!
Oregano
اہ... بسه... گفتم...
Cardamom
ها ها ها!!
Pepper
شکستن!!
Camomile
گفتم بسه!!
Cinnamon
بـــوم!!!
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 5
Cayenne
اهم... اگه راضی باشین، ما می تونیم ازش مراقبت کنیم.
اتفاقا ما دنبال یه شاگرد میگردیم تا جادوی کاوسا یادش بدیم.
Thyme
و اون دختر به نظر بهترین گزینه برای ماست.
Basilic
فلفل قرمز؟! آویشن؟ زیرہ سبز؟ ولی من فکر میکردم که همه شما... این غیر ممکنه...
Writing
آشپزخانه
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 6
Sound
تاق!
هههههه!!
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 7
Pepper
یه حسی به من میگه که من و تو با هم دوستای خیلی خوبی میشیم. ...و من همین حالاشم می دونم چی صدات بزنم!
خوب؟ تو رو یاد چی میندازہ؟
Carrot
قوور؟
Writing
هیپیا
Narrator
ژانویه 2017، www.peppercarrot.com، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
Credits
سناریو ها برگرفته از دو سناریو پیشنهادی توسط کری ملونی: «ملاقاتی از هیپیا» و «منو پیدا کردی، تو رو انتخاب می کنم»
- پایان -
بر اساس کهکشان هروا ساخته و پرداخته دیوید ریوی همراہ با همکاری و مشارکت کری ملونی
مجوز: Creative Commons Attribution 4.0, نرم افزار: Krita, Blender, Gmic, Inkscape on Ubuntu
قسمت هجدهم: ملاقات, Page 8
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان، متن باز می باشد و با حمایت خوانندگان اسپانسر شدہ است. این قسمت از کمیک با حمایت 720 حامی تهیه شدہ است:
شما هم می تونید با مراجعه به www.patreon.com/davidrevoy حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین!
Become a patron Read 46 comments.
arrow navigation