Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت بیستم: پیک نیک
فلفل و هویج
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 1
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 2
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 3
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 4
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 5
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 6
Narrator
ژانویه 2017، www.peppercarrot.com، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
Credits
- پایان -
بر اساس کهکشان هروا ساخته دیوید ریوی همراہ با همکاری کری ملونی. تصحیحات توسط ویلیام سونکه، موینی، هالی، سی جی اند و الکس گریسون.
مجوز: Creative Commons Attribution 4.0, نرم افزار: Krita 3.1, Inkscape 0.91 on Manjaro XFCE
قسمت بیستم: پیک نیک, Page 7
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان، متن باز می باشد و با حمایت خوانندگان اسپانسر شدہ است. این قسمت از فلفل و هویج با حمایت 825 حامی تهیه شدہ است:
شما هم می تونید با مراجعه به www.patreon.com/davidrevoy حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین!
Read 48 comments.