Header
Title
Episode 18: Ang Simula
Episode 18: Ang Simula, Page 1
Pepper
OK, Pwede ka na tumingin !!!
TA~DA! Isang robe ng Hippiah Ito na lang ang natira sa shop, so kinuha ko na habang hinihintay kong dumating ang bago kong robes!
Writing
HIPPIAH
Pepper
Well? Wala ka bang naaalala dito?...
Episode 18: Ang Simula, Page 2
Writing
School of Hippiah Witchcraft
Carrot
Groo
Writing
KUSINA
Basilic
Good, Oregano.
Magaling Cardamom.
Episode 18: Ang Simula, Page 3
Basilic
Cinnamon, very good.
Camomile, good.
Pepper ?!
Pepper
Pero po...
Basilic
Palpak NANAMAN!!! I remind you: Ang Hippiah magic ay hindi magic pamatay halaman! ...
Oregano
HA HAHA HA !
Cardamom
HA HA !
Cinnamon
HA HA !
Camomile
HA HAHA HA !
Episode 18: Ang Simula, Page 4
Oregano
HAHA HA !
Cardamom
HuHu Hu !
Pepper
HINDI !!! Hindi ko gusto yon!!! Huwag kayo... HINDI !!!
Cinnamon
Pfff !
Camomile
HAHA HA HA !
Oregano
HuHu Hu !
Cardamom
HAHA HA HA !
Pepper
Grr... Tama na... Tama na...
Camomile
HAHA HA HA !
Cinnamon
HAHA HA !!
Pepper
wHA a A aaaaa ! hikbi
Sound
hikbi
Sabiko...
<unknown>
TAMA NA !!!
BooO M ! ! !
C R AC K ! !
Episode 18: Ang Simula, Page 5
Cayenne
Ahem... kung gusto ninyo, kami na ang bahala sa kanya ...
Nagkataong naghahanap kami ng magiging estudyante ng Chaosah ...
Thyme
Mukhang tumPAK na tumPAK ang isang yon...
Basilic
... hikbi ... hikbi hikbi ... hikbi
Writing
Cayenne?!
<unknown>
Thyme?! Cumin?!
Ang akala ko... ... imposible!
KUSINA
Episode 18: Ang Simula, Page 6
Sound
swiiip!
?
Pepper
Plock !
<unknown>
?
Hee hee hee!
Episode 18: Ang Simula, Page 7
Pepper
Huy? Ano naaalala mo ba?! Groo?
HIPPIAH
Carrot
Wow, salamat ha! ambait-bait mo namang pusa
Writing
... Ano kayang itatawag ko sayo?
Narrator
... Meow!
Credits
- WAK -
01/2018 - www.peppercarrot.com - Art & Scenario : David Revoy - Tagalog Translation : Paolo Abes
Scenarios inspired by two scenarios proposed by Craig Maloney: "You found me, I Choose You" and "Visit from Hippiah".
Based on the Hereva universe created by David Revoy with contributions by Craig Maloney. Corrections by Willem Sonke, Moini, Hali, CGand and Alex Gryson.
<unknown>
Licence : Creative Commons Attribution 4.0, Software: Krita 3.0, Inkscape 0.91 on Manjaro XFCE
Episode 18: Ang Simula, Page 8
Credits
Pepper & Carrot is entirely free, open-source and sponsored thanks to the patronage of its readers. For this episode, thanks go to 720 Patrons:
You too can become a patron of Pepper & Carrot at www.patreon.com/davidrevoy
Read 46 comments.