Episode­tittel
Title
Episode 18: Det fyrste møtet
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 1
Pepper
OK, no kan du sjå!
TA~DAA~~A! Ekte hippiah-hekseklede! Det var det einaste dei hadde att i butikken, så eg tok dei medan eg ventar på dei nye kleda mine.
Writing
HIPPIAH
Pepper
Vel? Minner dei deg ikkje om noko? ...
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 2
Writing
Skule for hippiah-hekseri
Carrot
Rumle
Writing
KJØKEN
Basilic
Bra, Oregano!
Bra, Kardemomme!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 3
Basilic
Veldig bra, Kanel!
Bra, Kamille!
Pepar?!
Pepper
Men eg ...
Basilic
Mislukka igjen!!! Må eg minna deg på at hippiah ikkje er magi for å laga ugrasmiddel?
Oregano
HA, HA, HA!
Cardamom
HA, HA!
Cinnamon
HA, HA!
Camomile
HA, HA, HA!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 4
Oregano
HA, HA, HA!
Cardamom
Ho-ho, ho!
Pepper
SLUTT !!! Det er ikkje min feil!!! Kom igjen ... SLUTT !!!
Cinnamon
Pfff!
Camomile
HA, HA, HA!
Oregano
Ho, ho, ho!
Cardamom
HA, HA-HA, HA!
Pepper
Grrr... Slutt ... Eg sa ...
Camomile
HA-HA, HA, HA!
Cinnamon
HA-HA, HA!
Pepper
Eg sa ... SLUTT!!!
Sound
KABOOOM!!!
knus!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 5
Cayenne
Kremt ... Om du vil, kan me overta henne ...
Det har seg slik at me er på leit etter ein kaosah-elev ...
Thyme
... og ho der ser ut til å vera ein perfekt kandidat.
Basilic
Kajenne?! Timian?! Karve?! Men eg trudde de ... det er umogleg!
Writing
KJØKEN
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 6
Sound
Svipp!
Dunk!
Pepper
Tji-hi!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 7
Pepper
Noko seier meg at me to skal verta gode vener! ... og eg trur eg alt veit kva namn eg vil gje deg!
Vel? Kva minner det deg om?
Carrot
Rumle?
Writing
HIPPIAH
Narrator
- SLUTT -
Credits
August 2016 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Arild Torvund Olsen og Karl Ove Hufthammer
Handlinga er inspirert av to scenario føreslegne av Craig Maloney: «You found me, I Choose You» og «Visit from Hippiah».
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0. Programvare: Krita 3.0 og Inkscape 0.91 på Manjaro XFCE.
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 8
Credits
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 720 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy
Les 45 kommentarar.