Episode­tittel
Tittel
Episode 18: Det fyrste møtet
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 1
Pepar
OK, no kan du sjå!
TA~DAA~~A!
Ekte hippiah-hekseklede! Det var det einaste dei hadde att i butikken, så eg tok dei medan eg ventar på dei nye kleda mine.
Skrift
HIPPIAH
Pepar
Vel? Minner dei deg ikkje om noko? ...
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 2
Skrift
Skule for hippiah-hekseri
Gulrot
Rumle
Skrift
KJØKEN
Basilik
Bra, Oregano!
Bra, Kardemomme!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 3
Basilik
Veldig bra, Kanel!
Bra, Kamille!
Pepar?!
Pepar
Men eg ...
Basilik
Mislukka igjen!!! Må eg minna deg på at hippiah ikkje er magi for å laga ugrasmiddel?
Oregano
HA, HA, HA!
Kardemomme
HA, HA!
Kanel
HA, HA!
Kamille
HA, HA, HA!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 4
Oregano
HA, HA, HA!
Kardemomme
Ho-ho, ho!
Pepar
SLUTT !!! Det er ikkje min feil!!! Kom igjen ... SLUTT !!!
Kanel
Pfff!
Kamille
HA, HA, HA!
Oregano
Ho, ho, ho!
Kardemomme
HA, HA-HA, HA!
Pepar
Grrr... Slutt ... Eg sa ...
Kamille
HA-HA, HA, HA!
Kanel
HA-HA, HA!
Pepar
Eg sa ... SLUTT!!!
Lyd
KABOOOM!!!
knus!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 5
Kajenne
Kremt ... Om du vil, kan me overta henne ...
Det har seg slik at me er på leit etter ein kaosah-elev ...
Timian
... og ho der ser ut til å vera ein perfekt kandidat.
Basilik
Kajenne?! Timian?! Karve?! Men eg trudde de ... det er umogleg!
Skrift
KJØKEN
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 6
Lyd
Svipp!
Dunk!
Pepar
Tji-hi!
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 7
Pepar
Noko seier meg at me to skal verta gode vener!
... og eg trur eg alt veit kva namn eg vil gje deg!
Vel? Kva minner det deg om?
Gulrot
Rumle?
Skrift
HIPPIAH
Forteljar
– SLUTT –
Bidragsytarar
August 2016 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Arild Torvund Olsen og Karl Ove Hufthammer
Handlinga er inspirert av to scenario føreslegne av Craig Maloney: «You found me, I Choose You» og «Visit from Hippiah».
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0. Programvare: Krita 3.0 og Inkscape 0.91 på Manjaro XFCE.
Episode 18: Det fyrste møtet, Side 8
Bidragsytarar
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 720 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy