Episode­tittel
Tittel
Episode 17: Ein ny start
Episode 17: Ein ny start, Side 1
Karve
Men Pepar ... Ikkje gå ...
Pepar
NEI! EG DREG!
De lærer meg ikkje ekte trolldom! Eg dreg til ah-heksene!
Lyd
Svosj!
Episode 17: Ein ny start, Side 2
Pepar
Og så går turen til landet med månenedgangane. Me kan høyra med Shichimi om korleis me kan verta ah-hekser.
Hent fram kart og kompass, Gulrot. Eg ser ingenting med alle desse skyene her!
SØREN! Turbulens! HALD DEG FAST!
Lyd
BrrOoooOoo!!
Pepar
Å nei!!!
Episode 17: Ein ny start, Side 3
Lyd
Krrasj!
Episode 17: Ein ny start, Side 4
Pepar
Det viktige no er å ikkje få panikk, Gulrot ...
Kajenne
«Ein god, mørk stir er verd ti ubrukelege forbanningar! Stir dei i senk ... Få makt over dei!»
Monster
Wah! Aah!
Pepar
Sjølv ville eg føretrekt å læra nokre gode åtaksformlar ... Men greitt ...
Søren ... Utan sopelime og utstyr ... Dette vert ein lang tur ...
Episode 17: Ein ny start, Side 5
Gulrot
Rumle
Pepar
Eg òg er heilt utsliten, Gulrot ... Me har ikkje ete noko på fleire dagar!
Karve
«Å kjenna til kva planter som er etande, er som å veta korleis ein finn fiks ferdige trylledrikkar mot svolt!»
Pepar
Men ekte trylledrikkar?! Om ho berre hadde lært meg å laga ein einaste ein!
Episode 17: Ein ny start, Side 6
Timian
«Ei ekte kaosah-heks treng ikkje kart eller kompass; det held med ein stjerneklår himmel.»
Pepar
... Men eg ville likevel føretrekt eit ekte kurs i spådom!
Opp med humøret, Gulrot! Me er framme!
Episode 17: Ein ny start, Side 7
Pepar
Sånn, ... ... no veit du alt som hende.
Shichimi
... og du seier at du er komen fordi dei ikkje har lært deg noko som helst?!
Forteljar
– SLUTT –
Bidragsytarar
Juni 2016 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Karl Ove Hufthammer og Arild Torvund Olsen
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0. Programvare: Krita, G’MIC og Inkscape på Ubuntu.
Episode 17: Ein ny start, Side 8
Bidragsytarar
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 719 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy