źródła i licencja Badge pin 2 (autor: David Revoy)