źródła i licencja Framasoft campaign 2 Essaimage b (autor: David Revoy)