źródła i licencja Pepper style update B (autor: David Revoy)