Header
Title
قسمت 10: ویژه تابستان
<unknown>
فلفل و هویج
فلفل و هویج
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان
Translation: Aslan Zamanloo.
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 1
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 2
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 3
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 4
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 5
Narrator
دسامبر 2016 - www.peppercarrot.com تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی - ترجمه: اصلان زمانلو
Credits
- پایان -
قسمت دهم: قسمت مخصوص تابستان, Page 6
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این قسمت از کمیک با حمایت 422 حامی تهیه شدہ است:
https://www.patreon.com/davidrevoy شما هم میتونید حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین!
مجوز: 4.0 Creative Commons با ارجاع دادن به David Revoy
<unknown>
متن باز: فایل های اصلی لایه باز با کیفیت بالا برای پرینت و همچنین فونت ها برای دانلود در دسترس هستن.
ابزار: این قسمت با استفادہ از ابزارهای طراحی کاملا رایگان و متن باز مانند Krita, Gmic, Blender, GIMP on Ubunto Gnu / Linux تهیه شدہ است.
Become a patron Read 29 comments.
arrow navigation