Header
Title
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا
<unknown>
فلفل و هویج
فلفل و هویج
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 1
Cayenne
فلفل، تو مایه ننگ کاوسا هستی.
Thyme
فلفل قرمز درست میگه، یه جادوگر لایق کاوسا باید روی ترس، اطاعت و احترام تسلط داشته باشه.
Cumin
...اونوقت تو حتی به هیولاهای ما چای و کیک تعارف می کنی.*
Note
*مراجعه کنید به قسمت 8: جشن تولد فلفل
Pepper
ولی... مادرخوندها...
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 2
Thyme
فلفل، تو بی شک با استعدادی، ولی یادت نرہ که تنها جانشین ما هستی. این وظیفه ماست که تو رو به یه جادوگر کامل و بدجنس کاوسا تبدیل کنیم.
Pepper
ولی... من نمی خوام که بدجنس باشم! این... این با همه چیز تو تضاد....
Cayenne
ســاکــت!
...و گر نه ما همه قدرتت رو ازت می گیریم. و تو یه بار دیگه میشی همون بچه کوچیک یتیم احمق جنگل سر سنجاب.
Thyme
زیرہ از این به بعد همیشه دنبالت میاد تا بهت تو تمرین ها کمک و ما رو هم از پیشرفتت با خبر کنه.
Sound
پوف
Cumin
من اومدم!
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 3
Cumin
پادشاہ جدید آکرن خیلی مهربونه و با مردمش خیلی خوب برخورد میکنه. مردم باید از پادشاہ بترسن!
ماموریت اول تو اینه که پادشاہ رو پیدا کنی و اونو بترسونی تا بهتر بتونی کنترلش کنی.
یه جادوگر واقعی کاوسا باید نسبت به افراد قدرتمند برتری داشته باشه!
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 4
Pepper
پادشاہ؟ اینقدر جوون؟
باید هم سن باشیم...
Cumin
منتظر چی هستی؟! برو دیگه! بیدارش کن! بترسونش!
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 5
Sound
بیز
Pepper
من و تو یکم شبیه همیم...
جوون... تنها... ...زندانی سرنوشتمون.
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 6
Sound
پوف!
Pepper
؟!
Sound
فــــوف!
Thyme
امتحان اول: شکست کامل! ما با هم هنوز خیلی کار داریم فلفل...
Narrator
- پایان -
Credits
دسامبر 2016، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
قسمت یازدهم: جادوگران کاوسا, Page 7
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این قسمت از کمیک با حمایت 502 حامی تهیه شدہ است:
https://www.patreon.com/davidrevoy شما هم میتونید حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین!
مجوز: 4.0 Creative Commons با ارجاع دادن به David Revoy
<unknown>
متن باز: فایل های اصلی لایه باز با کیفیت بالا برای پرینت و همچنین فونت ها برای دانلود در دسترس هستن.
ابزار: این قسمت با استفادہ از ابزارهای طراحی کاملا رایگان و متن باز مانند Krita, Gmic, Blender, (GIMP on Ubunto (Gnu / Linux تهیه شدہ است.
Read 47 comments.