Header
Title
Folg 10: Extra-Summerfolg
Translation: Rebecca Breu.
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 1
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 2
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 3
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 4
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 5
Narrator
- ENN -
Credits
08/2015 - Dessin & Scénario : David Revoy
Folg 10: Extra-Summerfolg, Page 6
Credits
Pepper&Wuddel is heel un deel free un Open Source un mit Spennen vun Patreon.com finanzeert. För düsse Folg Dank an 422 Förderer:
Du kannst ok mitdoon un de tokamen Folg Stütt geven op: https://www.patreon.com/davidrevoy
License : Creative Commons Attribution 4.0 Sourcen: to 'n Rünnerladen www.peppercarrot.com Software: düsse Folg is 100% mit Open-Source-Tools maakt worrn. Krita 2.9.6, Inkscape 0.91 op Linux Mint 17
Förderer vun Pepper&Wuddel warrn Read 30 comments.
arrow navigation