Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
فلفل و هویج
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 1
Pepper
بهترین... ...تعطیلات... توی عمرم!
اینجا واقعا خوبه!
ممنون که ما رو هم دعوت کردی گشنیز!
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 2
Coriander
ممنون! امیدوارم که از عصای من زیاد نترسیدہ باشین!
Sound
شــشــش
تاخ
جـــــیــــــز...
تاخ
شوووووو
Monster
وووو!!
وووو!!!
وووو!!!
Pepper
نه، نگران نباشین. اونا خیلی مهمون نوازن. درست مثل این میمونه که تو خونه خودمون هستیم.
Shichimi
دکوراسیون داخلی اینجا منو خیلی تحت تاثیر قرار داد... خیلی با کلاس و شیک...
Pepper
گل گفتی!
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 3
Coriander
ا ینجا منو یاد این میندازہ که... ...بعضی وقتا همه چیز برام... بی ارزشه.
Sound
بم!!
Shichimi
من دوست دارم که تو این جور راحتی زندگی کنم. اما...
Sound
شیییز
Shichimi
...«یه جادوگر واقعیِ آه هیچوقت نباید اینجور زندگی کنه».
Pepper
هـا هـا! سنت های قدیمی... درست مثل حرفایی که مادرخوندہ های من همیشه میزنن.
Shichimi
واقعا؟
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 4
Pepper & Shichimi
ها ها...
Coriander
زود باشین دخترا، تمرکز کنین! رسیدیم به آخر.
Pepper
همچی حله بابا. باید قبول کنین که این ماموریت مثل آب خوردن بود... ...ما حتی شروع نکردیم که...
Sound
پــــووفــز...
Coriander
فـلـفـل!!
Shichimi
؟!!
Sound
پوووف...
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 5
Coriander
...نه! دیگه دیر شدہ! اون... اون...
Shichimi
نهنهنهنهنه!!
Monster
موهاهاهاهاها!!
Shichimi
لعنتی!!
Coriander
تقاص این کارتو پس میدی!
Sound
بـــــوم!
تاخ...
Shichimi
اوه نه!
Coriander
دوباره نه!
Pepper
بـــــوم! همین الان بندازش زمین!
Sound
هویج!
پاف...
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 6
Sound
-پایان-
Writing
قلعه ها و ققنوس ها
Pepper
می دونم که فقط می خوای از من محافظت کنی... تاق بیخیال دیگه، اخم نکن.
Writing
گررر
قلعه ها و ققنوس ها
Carrot
...ولی لازم نیست، فقط داریم بازی می کنیم.
Narrator
شــاهــزادہ گــشــنــیــز
Credits
ژانویه 2017، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
قسمت سیزدهم: گروه پیژامه, Page 7
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این قسمت از کمیک با حمایت 602 حامی تهیه شدہ است:
شما هم میتونید حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین! https://www.patreon.com/davidrevoy
مجوز: 4.0 Creative Commons با ارجاع دادن به David Revoy
<unknown>
متن باز: فایل های اصلی لایه باز با کیفیت بالا در www.peppercarrot.com.
ابزار: این قسمت با استفادہ از ابزارهای طراحی کاملا رایگان و متن باز مانند Krita, Gmic, Blender, (GIMP on Ubunto (Gnu / Linux تهیه شدہ است.
Read 61 comments.