Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان ها
Translation: Aslan Zamanloo.
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 1
Narrator
در همین حال در یک بُعد دیگر...
Monster
بالاخره! یه گسیختگی میان بعدی!
شاید یه اتفاق بزرگ کیهانی ایجادش کرده!
بزرگتر شو، بزرگتر شو شکاف! و جهان جدیدی رو برای حکمرانی و بردگی به من نشون بده!
خدای من... حالا این شد یه چیزی!
امروز روز خوش شانسیِ منه!
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 2
Monster
بُعدی که موجودات هوشمند توش زندگی می کنن!
زودباش، شکاف!
بزرگتر! بزرگتر! هاهاها!
Pepper
ایول، چه جشن عالی، دوستای من!
Coriander
هی هویج، زعفران و من الام متوجه شدیم که هیچ چیزی راجع به جادوی کاوسای شما نمی دونیم.
Saffron
خیلی رمز و راز دارہ! میشه یکم توضیح بدی؟
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 3
Pepper
ها ها، می دونین، یکم توضیح دادنش سخته!
خوب، میشه گفت که جادوی کاوسا روی درک و فهم قوانین اساسی نظام های نامنظم پایه گذاری شدہ. از کوچیک ترین تا بزرگ ترین.
Coriander
خوب، این مطمئناً همه چیزو برامون روشن کرد.
Sound
خاروندن این خلال دندون رو می بینین که لای اون سنگ فرش گیر کردہ بود؟
Pepper
یه لحظه! بذارین با یه مثال سادہ براتون توضیح بدم.
فقط یه لحظه بهم فرصت بدین تا با دانش کاوسا بهتون...
خودشه!
با برداشتن این من از اینکه یه نفر پاش رو زخمی کنه جلوگیری کردم. یه تغییر مثبت کوچیک تو نظام عظیم بی نظم هستی، می تونه عواقب بزرگی داشته باشه!
این تمام چیزیه که جادوی کاوسا به دنبالشه! خاروندن
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 4
Shichimi
ایوای نه!
Coriander
اَہ اَہ! اون توی دهن یکی بودہ!
Saffron
ایول فلفل! مثل همیشه بی نقص!
Coriander
خوب فلفل، خیلی ممنون بابت این «توضیحاتت».
وقته خوابه، مگه نه؟ یه نفر هم که باید برہ دستاشو بشورہ!
Pepper
هی! شما! صبر کنین!
Sound
پرتاب!
تاک! ترق!
?
Carrot
تاک!
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 5
Sound
فــــوو!
پوف!
تق!
شکستن!
فـــووش!
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 6
Writing
انـــبـــار تـرقـه و فــشــفــشــه
Sound
فــووش!
بــــوم!
شـــــــــــــوو!
Monster
ها ها ها ها! بالاخره رسیدم! حـمــلـــه!!
Sound
فــووش!
Monster
؟!
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 7
Sound
فــــــــوش!
بـــوم!
بــــوم!
فــــــــــیـــــز!
پـــــــــوف!
Pepper
نگران نباش، هویج. احتمالاً هنوزم یه سری دارن جشن می گیرن.
خوب دیگه، بگیر بخواب.
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 8
Cumin
واقعاً؟ اون تونست یه همچین زنجیرہ بزرگی درست کنه؟ بدون اینکه حتی خبر داشته باشه ازش؟
Cayenne
هیچ شکی توش نیست.
Thyme
خانوما، دیگه فکر می کنم این هویج ما آمادست.
Sound
فـــش!
Monster
...
Sound
فوپ!
Narrator
- سـه گـانـه تـاج گـذاری گـشـنـیـز، پــایــان -
قسمت بیست و نهم: نابودگر جهان‌ها, Page 9
<unknown>
{
A
Pepper
برای اطلاعات بیشتر یه سری به وبسایت ما بزنید! www.peppercarrot.com ما تو سایت های Patreon Paypal, Tipeee, Liberapay و بیشتر عضو هستیم!
شما هم می تونید حامی فلفل و هویج بشین تا اسمتون اینجا نوشته بشه! فلفل و هویج کاملا رایگان و متن باز هستش و خوانندگانش از اون حمایت می کنن؟ مرسی! برای این قسمت، از ۹۶۰ حامی تشکر می کنیم!
Become a patron Read 65 comments.
arrow navigation