< Till dhan duilleag roimhpe

Chaidh an cànan a shàbhaladh ’nad annsachd!