A h-uile eapasod

Episode 38: The Healer (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2023-04-26, 33 beachd.
Episode 37: The Tears of the Phoenix (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2022-08-03, 71 beachd.
Episode 36: The Surprise Attack (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2021-12-15, 110 beachd.
Eapasod 35: An t-ath-shoillseachadh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2021-06-18, 59 beachd.
Eapasod 34: Ceumnachadh Sidimi (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2021-03-31, 71 beachd.
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2020-06-29, 55 beachd.
Eapasod 32: Am blàr (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2020-03-31, 54 beachd.
Eapasod 31: A’ chòmhrag (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2019-12-20, 61 beachd.
Eapasod 30: Glac mi teann (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2019-09-03, 43 beachd.
Eapasod 29: Milltear nan saoghal (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2019-04-25, 65 beachd.
Eapasod 28: An comharrachadh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2019-01-24, 47 beachd.
Eapasod 27: Innleadaireachd Chostag (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2018-10-31, 54 beachd.
Eapasod 26: Comhairle nan leabhraichean (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2018-07-28, 42 beachd.
Eapasod 25: Ruigidh each mall muileann (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2018-05-17, 56 beachd.
Eapasod 24: Craobh an Aonaidh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2017-12-15, 63 beachd.
Eapasod 23: Cothrom na Fèinne (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2017-08-10, 70 beachd.
Eapasod 22: An siostam bhòtaidh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2017-05-30, 84 beachd.
Eapasod 21: Co-fharpais nan cleasan-buidseachais (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2017-02-23, 42 beachd.
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-12-17, 48 beachd.
Eapasod 19: An truailleadh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-10-26, 44 beachd.
Eapasod 18: An coinneachadh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-08-05, 46 beachd.
Eapasod 17: An tòiseachadh ùr (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-06-30, 49 beachd.
Eapasod 16: Seanair na beinne (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-04-30, 72 beachd.
Eapasod 15: Am bàla-criostail (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-03-25, 52 beachd.
Eapasod 14: An fhiacaill-dhràgoin (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2016-01-29, 57 beachd.
Eapasod 13: An tathadh-oidhche (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-12-08, 62 beachd.
Eapasod 12: An cartadh-foghair (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-10-31, 51 beachd.
Eapasod 11: Bana-bhuidsichean na Dubh-choimeasgachd (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-09-30, 50 beachd.
Eapasod 10: An samhradh a bha siud ... (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-08-29, 30 beachd.
Eapasod 9: An leigheas (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-07-31, 45 beachd.
Eapasod 8: Cèilidh co-latha-breith Pheabar (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-06-28, 59 beachd.
Eapasod 7: Am miann (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-04-30, 30 beachd.
Eapasod 6: Co-fharpais nan deoch (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2015-03-28, 56 beachd.
Eapasod 5: Eapasod sònraichte na Nollaige (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2014-12-19, 35 beachd.
Eapasod 4: An sàr-bheachd (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2014-11-21, 58 beachd.
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2014-10-03, 90 beachd.
Eapasod 2: Deochan bogha-froise (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2014-07-25, 35 beachd.
Eapasod 1: An deoch-sgiathaidh (briog a dh’fhosgladh an eapasoid)
Air fhoillseachadh 2014-05-10, 119 beachd.