Hết tập

Tập 35: Ảnh Phản Xạ (bấm để mở tập)
Xuất bản 2021-06-18, 42 bình luấn.
Tập 34: Thất Vị Nhậm Chức Hiệp Sĩ (bấm để mở tập)
Xuất bản 2021-03-31, 71 bình luấn.
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật (bấm để mở tập)
Xuất bản 2020-06-29, 51 bình luấn.
Tập 32: Chiến Trường (bấm để mở tập)
Xuất bản 2020-03-31, 52 bình luấn.
Tập 31: Cuộc Chiến (bấm để mở tập)
Xuất bản 2019-12-20, 57 bình luấn.
Tập 30: Tìm Người Ôm (bấm để mở tập)
Xuất bản 2019-09-03, 43 bình luấn.
Tập 29: Kẻ Hủy Diệt Thế Giới (bấm để mở tập)
Xuất bản 2019-04-25, 63 bình luấn.
Tập 28: Đám Tiệc (bấm để mở tập)
Xuất bản 2019-01-24, 47 bình luấn.
Tập 27: Đồ Phát Minh Của Cây Rau Mùi (bấm để mở tập)
Xuất bản 2018-10-31, 51 bình luấn.
Tập 26: Cuốn Sách Tuyệt Vời (bấm để mở tập)
Xuất bản 2018-07-28, 41 bình luấn.
Tập 25: Không Có Đường Tắt (bấm để mở tập)
Xuất bản 2018-05-17, 53 bình luấn.
Tập 24: Cây Thống Nhất (bấm để mở tập)
Xuất bản 2017-12-15, 62 bình luấn.
Tập 23: Cơ Hội (bấm để mở tập)
Xuất bản 2017-08-10, 69 bình luấn.
Tập 22: Hệ Thống Bỏ Phiếu (bấm để mở tập)
Xuất bản 2017-05-30, 80 bình luấn.
Tập 21: Thi Đấu Phép Thuật (bấm để mở tập)
Xuất bản 2017-02-23, 41 bình luấn.
Tập 20: Cuộc Ăn Ngoài Trời (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-12-17, 47 bình luấn.
Tập 19: Ô Nhiễm (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-10-26, 40 bình luấn.
Tập 18: Cuộc Gặp Gỡ (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-08-05, 44 bình luấn.
Tập 17: Bắt Đầu Mới (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-06-30, 45 bình luấn.
Tập 16: Sơn Hiền Nhân (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-04-30, 66 bình luấn.
Tập 15: Cầu Thủy Tinh (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-03-25, 48 bình luấn.
Tập 14: Răng Rồng (bấm để mở tập)
Xuất bản 2016-01-29, 53 bình luấn.
Tập 13: Tiệc Ngủ (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-12-08, 55 bình luấn.
Tập 12: Dọn Dẹp Cuối Thu (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-10-31, 48 bình luấn.
Tập 11: Những phù thủy Chaosah (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-09-30, 44 bình luấn.
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-08-29, 27 bình luấn.
Tập 9: Phương Thuốc (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-07-31, 43 bình luấn.
Tập 8: Tiệc Sinh Nhật Của Hạt Tiêu (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-06-28, 56 bình luấn.
Tập 7: Điều Ước (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-04-30, 28 bình luấn.
Tập 6: Cuộc Thi Thần Dược (bấm để mở tập)
Xuất bản 2015-03-28, 50 bình luấn.
Tập 5: Giáng Sinh, Tập Đặc Biệt (bấm để mở tập)
Xuất bản 2014-12-19, 34 bình luấn.
Tập 4: Khoảnh Khắc Thiên Tài (bấm để mở tập)
Xuất bản 2014-11-21, 55 bình luấn.
Tập 3: Nguyên liệu bí mật (bấm để mở tập)
Xuất bản 2014-10-03, 83 bình luấn.
Tập 2: Thuốc cầu vồng (bấm để mở tập)
Xuất bản 2014-07-25, 32 bình luấn.
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng (bấm để mở tập)
Xuất bản 2014-05-10, 89 bình luấn.