Nhờ có giấy phép Creative Commons, bạn có thể tham gia đóng góp cho Hạt Tiêu & Cà Rốt theo nhiều cách.
Tham gia phòng chat Hạt Tiêu & Cà Rốt để chia sẻ dự án của các bạn!

(Lưu ý: chúng tôi dùng tiếng Anh trong các tài liệu, bách khoa, và kênh.)
Tác phẩm phái sinh của bạn
Tranh vẽ của người hâm mộ
Tài liệu phiên dịch
Diễn đàn đọc kiểm thử
Wiki: Tài liệu về Thế giới truyện
Hóa trang
Tham khảo các nguồn
Các kho Git