David Revoy

Một bộ truyện tranh hoàn toàn miễn phí/tự do được ủng hộ trực tiếp bởi độc giả để thay đổi nền công nghiệp truyện tranh!

Read from the beginning Trở thành một người tài trợ

Tập mới nhất

Bấm để đọc tập 38.
Hiện tất cả 38 tập

RSS Bài đăng blog mới nhất

(Lưu ý: chỉ có tiếng Anh) Đi tới blog

Hỗ trợ Hạt Tiêu & Cà Rốt trên

Thêm tùy chọn