David Revoy

Một bộ truyện tranh hoàn toàn miễn phí/tự do được ủng hộ trực tiếp bởi độc giả để thay đổi nền công nghiệp truyện tranh!

Đọc truyện tranh mạng miễn phí Trở thành một người tài trợ

Tập mới nhất

Bấm để đọc tập 37.
Hiện tất cả 37 tập

RSS Bài đăng blog mới nhất

(Lưu ý: chỉ có tiếng Anh) Đi tới blog

Hỗ trợ Hạt Tiêu & Cà Rốt trên

Thêm tùy chọn