Un webcomic libre de código aberto
coa axuda directa dos seus patrocinadores
para cambiar a industria da banda deseñada!