Un webcomic liure, gratuit e open-source
finançat dirèctament per sos mecènas
per dire de cambiar l’industria de la BD !