Giấy phép:


Sản phẩm này có giấy phép Quyền Hành Ban Cho Cộng Đồng Sáng Tạo 4.0 Quốc Tế (CC BY SA 4.0)
Bản Quyền thuộc David Revoy 2021, www.peppercarrot.com

Đây là danh sách có hết tác giả cho ngôn ngữ được chọn:

Quyền Hành Ban Toàn Bộ:

Tiếng Việt

Quản lý dự án:


Bảo trì kỹ thuật và văn thảo:
CalimeroTeknik, Craig Maloney , David Revoy, Gleki Arxokuna, GunChleoc, Jookia, Mjtalkiewicz (aka Player_2), Nicolas Artance, Noel, Quetzal2, Valvin, Xhire.
Bảo trì tổng quát của cơ sở dữ liếu SVG:
3dnett, CalimeroTeknik, Châu, David Revoy, GunChleoc, Karl Ove Hufthammer, Marc "Mc" Jeanmougin, Midgard.
Bảo trì trang mạng và tính năng mới:
David Revoy, Giovanni Alfredo Garciliano Díaz, GunChleoc, Jookia, Valvin

Phiên dịch trang mạng:

(Tiếng Việt)
Phiên dịch: Hồ Nhựt Châu.

Xây lên thế giới Hà Nhật Hạ:


Sáng tạo: David Revoy.
Lãnh Đạo Bảo Trì: Craig Maloney.
Người viết: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Người chỉnh sửa: Alex Gryson, CGand, Hali, Moini, Willem Sonke.

Các tập:


Tập 1: Thuốc Lơ Lửng (phát hành ngày 2014-05-10)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 2: Thuốc cầu vồng (phát hành ngày 2014-07-25)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 3: Nguyên liệu bí mật (phát hành ngày 2014-10-03)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 4: Khoảnh Khắc Thiên Tài (phát hành ngày 2014-11-21)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 5: Giáng Sinh, Tập Đặc Biệt (phát hành ngày 2014-12-19)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 6: Cuộc Thi Thần Dược (phát hành ngày 2015-03-28)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 7: Điều Ước (phát hành ngày 2015-04-30)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 8: Tiệc Sinh Nhật Của Hạt Tiêu (phát hành ngày 2015-06-28)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 9: Phương Thuốc (phát hành ngày 2015-07-31)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt (phát hành ngày 2015-08-29)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 11: Những phù thủy Chaosah (phát hành ngày 2015-09-30)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 12: Dọn Dẹp Cuối Thu (phát hành ngày 2015-10-31)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 13: Tiệc Ngủ (phát hành ngày 2015-12-08)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 14: Răng Rồng (phát hành ngày 2016-01-29)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 15: Cầu Thủy Tinh (phát hành ngày 2016-03-25)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 16: Sơn Hiền Nhân (phát hành ngày 2016-04-30)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 17: Bắt Đầu Mới (phát hành ngày 2016-06-30)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 18: Cuộc Gặp Gỡ (phát hành ngày 2016-08-05)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Cảm hứng: Two scenarios by Craig Maloney "You found me, I choose You" and "Visit from Hippiah".
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 19: Ô Nhiễm (phát hành ngày 2016-10-26)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Bác sĩ-văn thảo: Craig Maloney.
Cảm hứng: Scenario of Juan José Segura "the book of secrets".
Người đọc thử: Alex Gryson, Nicolas Artance, Seblediacre, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 20: Cuộc Ăn Ngoài Trời (phát hành ngày 2016-12-17)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 21: Thi Đấu Phép Thuật (phát hành ngày 2017-02-23)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Jookia, Nicolas Artance, R J Quiralta, talime, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 22: Hệ Thống Bỏ Phiếu (phát hành ngày 2017-05-30)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 23: Cơ Hội (phát hành ngày 2017-08-10)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alex Gryson, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 24: Cây Thống Nhất (phát hành ngày 2017-12-15)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alex Gryson, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Jihoon Kim, Jookia, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 25: Không Có Đường Tắt (phát hành ngày 2018-05-17)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Jihoon Kim, Midgard, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 26: Cuốn Sách Tuyệt Vời (phát hành ngày 2018-07-28)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Bác sĩ-văn thảo: Craig Maloney.
Người đọc thử: Jihoon Kim, Jookia, Midgard, Nicolas Artance, Popolon, R J Quiralta, Valvin, xHire, Zeograd.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 27: Đồ Phát Minh Của Cây Rau Mùi (phát hành ngày 2018-10-31)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Amyspark, Bhoren, Butterfly, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Denis Prisukhin, Gleki Arxokuna, Jihoon Kim, Jookia, Martin Disch, Midgard, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 28: Đám Tiệc (phát hành ngày 2019-01-24)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: CalimeroTeknik, Craig Maloney, Martin Disch, Midgard, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 29: Kẻ Hủy Diệt Thế Giới (phát hành ngày 2019-04-25)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: CalimeroTeknik, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 30: Tìm Người Ôm (phát hành ngày 2019-09-03)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alina the Hedgehog, Craig Maloney, Jihoon Kim, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 31: Cuộc Chiến (phát hành ngày 2019-12-20)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 32: Chiến Trường (phát hành ngày 2020-03-31)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Stephen Paul Weber, Valvin, Vejvej.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật (phát hành ngày 2020-06-29)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, GunChleoc, Hyperbolic Pain, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Quetzal2, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 34: Thất Vị Nhậm Chức Hiệp Sĩ (phát hành ngày 2021-03-31)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Carotte, Craig Maloney, Efrat b, GunChleoc, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 35: Ảnh Phản Xạ (phát hành ngày 2021-06-18)
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Chân thành cám ơn:


Tất cá đọc giả của Hạt Tiêu & Củ Đỏ! Các bạn đã giúp đỡ tôi làm tất cả cái này.

Tất cả người phiên dịch Hạt Tiêu & Củ Đỏ cho sự hỗ trợ của họ:
Aldrian Obaja Muis, Alexandre Alapetite, Alexandre E. Almeida, Alexandros Patouras, Alex Filonenko, Alex Gryson, Alina The Hedgehog, Andrej Ficko, Andrew "Akari" Alexeyew, Anirban Basak, Antonio Parisi, Arild Torvund Olsen, Aslan Zamanloo, Binh Pham, Bonaventura Aditya Perdana, Cale, CalimeroTeknik, Carlo Gandolfi, colognella, Costin-Sorin Ionescu, Craig Maloney, David Revoy, Denis Prisukhin, Dika Michio, DikaMikaelMichio, Dimitris Axiotis, Effy Ben-Shitrit, Efsan Simanjuntak, Emmiline Alapetite, Erwhann-Rouge / webmistusik, Erwhann-Rouge, Florin Sandru, František Veverka, Frederico Batista, George Karettas, Gilles-Philippe Morin, Giovanni Alfredo Garciliano Díaz, Gleki Arxokuna, Gracheva Marie, grin, Grzegorz Kulik, Guillaume Lestringant, GunChleoc, guruguru, guruguru, Gwenaëlle Lefeuvre, Gwenaëlle Lefeuvre's Dad, Halász Gábor "Hali", Hector Ortega, Helmar Suschka, Hongpyo Jang, Hồ Nhựt Châu, Ionicero, jan Kemo, Jihoon Kim, Jorge Maldonado Ventura, Juanjo Faico, Juan José Segura, Julian Eric Ain, Julien R. Mauduit, Kaoseto, Kari Lehto, Karl Ove Hufthammer, karxusa, Kateřina Fleknová, Kim Jihoon, Konstantin Morenko, KuroDash, Leonid "Deburger" Androschuk, Lou Simons, Mahwiii, Marie Moestrup, Marina, Marko Ivancevic, Martin Disch, Martin Doucha, Midgard, Mikael Olofsson, Milena Petrovic, Mishvanda, Muhammad Nur Hidayat MNH48, Name, NayLedofich, Neha Deogade, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Paolo Abes, Patouras Alexandros, Patrik Deriano, Peter Moonen, Philipp (hapit) Hemmer, Pranav Jerry, Quetzal2, Rafael Carreras, Ran Zhuang, Rebecca Breu, Reinaldo Calvin, Ret "jan Ke Tami" Samys, Ret Samys, R J Quiralta, romanian version, Scott Walters, Shikamaru "initbar" Yamamoto, sitelen, StarWish, StarWish, Stefan Carpentier, Steve Harris, Sölve Svartskogen, talime, Tharinda Divakara, Thomas Nordstrøm, Tirifto, Valvin, Willem Sonke, William Johnsson, Yan Jing, Zdenek Orsag, Zeograd, Ümit Kaya.

Đội Framasoft cho chứa các kho qúa to của chúng tôi trong Framagit, thực thể GitLab của họ.

Nhân viên Libera.Chat và nhân viên Matrix.org cho kênh công đồng #pepper&carrot.

Tất cả phần mềm Miễn Phí/Tự Do và mã nguồn mở vì các tập Hạt Tiêu & Củ Đỏ được sáng tạo bằng phần mềm Miễn Phí/Tự Do 100% trên một hệ điều hành GNU/Linux. Phần mềm chánh là:
- Krita cho nghệ thuật sơn (krita.org).
- Inkscape cho nghệ thuật vectơ và bong bóng lời (inkscape.org).
- Blender cho nghệ thuật 3 chiều và biên soạn video (blender.org).
- Kdenlive cho biên soạn video (kdenlive.org).
- Scribus cho dự án cuốn sách (scribus.net).
- Gmic cho bộ lọc và hiệu ứng (gmic.eu).
- ImageMagick & Bash cho 90% tự động hóa dự án.

Và cuối cùng cho tất cả người phát triển đã giúp đỡ sửa các báo cáo lỗi lầm Hạt Tiêu & Củ Đỏ:
A.l.e (Scribus), Boudewijn Rempt (Krita), David Tschumperlé (Gmic), Dmitry Kazakov (Krita), Jean Ghali (Scribus), Marc Jeanmougin (Inkscape), Tavmjong Bah (Inkscape), Wolthera van Hövell tot Westerflier (Krita).

... và người nào khác tôi đã quên.