Giấy phép:


Tác phẩm này được chia sẻ với các điều khoản củagiấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế
Bản quyền thuộc David Revoy 2023, www.peppercarrot.com

Đây là danh sách toàn bộ tác giả cho ngôn ngữ được chọn:

Ghi công đầy đủ:

Tiếng Việt

Quản lý dự án:


Bảo trì kỹ thuật và văn thảo:
Andrej Ficko, CalimeroTeknik, Christian Aribaud, Craig Maloney , David Revoy, GunChleoc, Jookia, Karl Ove Hufthammer, la gleki .arxokuna, Mjtalkiewicz (aka Player_2), Nicolas Artance, Quetzal2, Sabrina, Valvin, Xhire.
Bảo trì tổng quát của cơ sở dữ liệu SVG:
3dnett, Andrej Ficko, CalimeroTeknik, Châu, David Revoy, GunChleoc, Karl Ove Hufthammer, Marc "Mc" Jeanmougin, Midgard.
Bảo trì trang mạng và tính năng mới:
Andrej Ficko, David Revoy, Giovanni Alfredo Garciliano Díaz, GunChleoc, Jookia, Riedler, Valvin

Phiên dịch trang mạng:

(Tiếng Việt)
Phiên dịch: Hồ Nhựt Châu, Ngô Ngọc Đức Huy.

Xây lên thế giới Hà Nhật Hạ:


Sáng tạo: David Revoy.
Người bảo trì chính: Craig Maloney.
Người viết: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Người chỉnh sửa: Alex Gryson, CGand, Hali, Marno van der Maas, Moini, Willem Sonke.

Các tập:


Tập 1: Thuốc Lơ Lửng (phát hành ngày 2014-05-10)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 2: Thuốc cầu vồng (phát hành ngày 2014-07-25)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 3: Nguyên liệu bí mật (phát hành ngày 2014-10-03)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 4: Khoảnh Khắc Thiên Tài (phát hành ngày 2014-11-21)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 5: Giáng Sinh, Tập Đặc Biệt (phát hành ngày 2014-12-19)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 6: Cuộc Thi Thần Dược (phát hành ngày 2015-03-28)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 7: Điều Ước (phát hành ngày 2015-04-30)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 8: Tiệc Sinh Nhật Của Hạt Tiêu (phát hành ngày 2015-06-28)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 9: Phương Thuốc (phát hành ngày 2015-07-31)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt (phát hành ngày 2015-08-29)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 11: Những phù thủy Chaosah (phát hành ngày 2015-09-30)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 12: Dọn Dẹp Cuối Thu (phát hành ngày 2015-10-31)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 13: Tiệc Ngủ (phát hành ngày 2015-12-08)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 14: Răng Rồng (phát hành ngày 2016-01-29)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.

Tập 15: Cầu Thủy Tinh (phát hành ngày 2016-03-25)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 16: Sơn Hiền Nhân (phát hành ngày 2016-04-30)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 17: Bắt Đầu Mới (phát hành ngày 2016-06-30)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 18: Cuộc Gặp Gỡ (phát hành ngày 2016-08-05)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Cảm hứng: Two scenarios by Craig Maloney "You found me, I choose You" and "Visit from Hippiah".
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 19: Ô Nhiễm (phát hành ngày 2016-10-26)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Biên tập: Craig Maloney.
Cảm hứng: Scenario of Juan José Segura "the book of secrets".
Người đọc thử: Alex Gryson, Nicolas Artance, Seblediacre, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 20: Cuộc Ăn Ngoài Trời (phát hành ngày 2016-12-17)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 21: Thi Đấu Phép Thuật (phát hành ngày 2017-02-23)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Jookia, Nicolas Artance, R J Quiralta, talime, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 22: Hệ Thống Bỏ Phiếu (phát hành ngày 2017-05-30)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 23: Cơ Hội (phát hành ngày 2017-08-10)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alex Gryson, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 24: Cây Thống Nhất (phát hành ngày 2017-12-15)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alex Gryson, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Jihoon Kim, Jookia, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 25: Không Có Đường Tắt (phát hành ngày 2018-05-17)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Jihoon Kim, Midgard, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 26: Cuốn Sách Tuyệt Vời (phát hành ngày 2018-07-28)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Biên tập: Craig Maloney.
Người đọc thử: Jihoon Kim, Jookia, Midgard, Nicolas Artance, Popolon, R J Quiralta, Valvin, xHire, Zeograd.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 27: Đồ Phát Minh Của Cây Rau Mùi (phát hành ngày 2018-10-31)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Amyspark, Bhoren, Butterfly, CalimeroTeknik, Craig Maloney, Denis Prisukhin, Jihoon Kim, Jookia, la gleki .arxokuna, Martin Disch, Midgard, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Valvin, xHire.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 28: Đám Tiệc (phát hành ngày 2019-01-24)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: CalimeroTeknik, Craig Maloney, Martin Disch, Midgard, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 29: Kẻ Hủy Diệt Thế Giới (phát hành ngày 2019-04-25)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: CalimeroTeknik, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 30: Tìm Người Ôm (phát hành ngày 2019-09-03)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Alina the Hedgehog, Craig Maloney, Jihoon Kim, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 31: Cuộc Chiến (phát hành ngày 2019-12-20)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 32: Chiến Trường (phát hành ngày 2020-03-31)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Stephen Paul Weber, Valvin, Vejvej.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật (phát hành ngày 2020-06-29)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, GunChleoc, Hyperbolic Pain, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Quetzal2, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 34: Thất Vị Nhậm Chức Hiệp Sĩ (phát hành ngày 2021-03-31)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Carotte, Craig Maloney, Efrat b, GunChleoc, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 35: Ảnh Phản Xạ (phát hành ngày 2021-06-18)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.

Tập 36: Cuộc Tấn Công Bất Ngờ (phát hành ngày 2021-12-15)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Bobby Hiltz, Christian Aribaud, Craig Maloney, Estefania de Vasconcellos Guimaraes, GunChleoc, Karl Ove Hufthammer, Nicolas Artance, Pierre-Antoine Angelini, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Châu, Ngô Ngọc Đức Huy.

Tập 37: Nước mắt của Phượng hoàng (phát hành ngày 2022-08-03)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Benjamin Loubet, Bobby Hiltz, Chloé, Craig Maloney, Estefania de Vasconcellos Guimaraes, GunChleoc, Nicolas Artance, Olivier Jolly, Rhombihexahedron, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Bùi Bá Hợp.

Tập 38: Phù thủy trị thương (phát hành ngày 2023-04-26)
Tranh: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Bobby Hiltz, Christian Aribaud, Craig Maloney, Erik Mondrian, Estefania de Vasconcellos Guimaraes, Frédéric Mora, Nicolas Artance, Rhombihexahedron, Valvin, Vinay.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Ngô Ngọc Đức Huy.
Hiệu đính:

Chân thành cám ơn:


Gửi tới tất cả độc giả của Hạt Tiêu & Cà Rốt! Sự hỗ trợ của các bạn đã giúp tôi có được mọi thứ như bây giờ.

Tất cả người phiên dịch Hạt Tiêu & Cà Rốt cho sự hỗ trợ của họ:
Aldrian Obaja Muis, Alexander Chumovitskiy, Alexandre Alapetite, Alexandre E. Almeida, Alexandros Patouras, Alex Filonenko, Alex Gryson, Alina The Hedgehog, Amiruloh, Andrej Ficko, Andrew "Akari" Alexeyew, Andrew Kern, Anirban Basak, Antonio Parisi, Arild Torvund Olsen, Arlo James Barnes, Arlo James Barnes, Aslan Zamanloo, Aure Séguier, Beatričė Kasiliauskaitė, Benjamin Loubet, Benjamin Touati, Binh Pham, Bobby Hiltz, Bonaventura Aditya Perdana, Bùi Bá Hợp, Cale, CalimeroTeknik, Carlo Gandolfi, CitizenK4te, colognella, Costin-Sorin Ionescu, Craig Maloney, David Revoy, Denis Prisukhin, Dika Michio, DikaMikaelMichio, Dimitris Axiotis, Effy Ben-Shitrit, Efsan Simanjuntak, Emmiline Alapetite, Erwhann-Rouge / webmistusik, Erwhann-Rouge, Estefania de Vasconcellos Guimaraes, Florin Sandru, Florin Șandru, František Veverka, Frederic Mora, Frederico Batista, George Karettas, Gilles-Philippe Morin, Giovanni Alfredo Garciliano Díaz, Gorazd Gorup, Gracheva Marie, grin, Grzegorz Kulik, Guillaume Lestringant, GunChleoc, guruguru, guruguru, Gwenaëlle Lefeuvre, Gwenaëlle Lefeuvre's Dad, Halász Gábor "Hali", Hector Ortega, Helmar Suschka, Hongpyo Jang, Hồ Châu, Hồ Nhựt Châu, innesotl, Ionicero, jan Kemo, Jelfo, Jihoon Kim, Jorge Maldonado Ventura, Juanjo Faico, Juan José Segura, Julien Bertholon, Julien R. Mauduit, Julius Strake, Kaoseto, Kari Lehto, Karl Ove Hufthammer, karxusa, Kate, Kateřina Fleknová, Kim Jihoon, Konstantin Morenko, KuroDash, la gleki .arxokuna, Lara De Sarro, Leonid "Deburger" Androschuk, Leonie Ain, Lewatoto, Lou Simons, Mahwiii, Marie Moestrup, Marina, Mariu Fueyes, Marko Ivancevic, Marno van der Maas, Marno van der Maas, Martin Disch, Martin Doucha, Matteo Bertini, Max, Midgard, Mikael Olofsson, Milena Petrovic, Mishvanda, Mohammad Kazemi, Muhammad Nur Hidayat MNH48, Name, NayLedofich, Neha Deogade, Ngô Ngọc Đức Huy, Nicolas Artance, Nikitin Stanislav, Paolo Abes, Patouras Alexandros, Patrik Deriano, Peter Moonen, Philipp (hapit) Hemmer, Pierre-Antoine Angelini, Pranav Jerry, Quetzal2, Rafael Carreras, Ran ZHUANG, Ran Zhuang, Raúl García, Rebecca Breu, Reinaldo Calvin, Ret "jan Ke Tami" Samys, Ret Samys, R J Quiralta, romanian version, Sabrina, Scott Walters, Shikamaru "initbar" Yamamoto, sitelen, StarWish, StarWish, Stefan Carpentier, Steve Harris, Sèrgi Javaloyès, Sölve Svartskogen, talime, Tharinda Divakara, Thomas Nordstrøm, Tirifto, Ulrich Greve, Valentine Guillocheau, Valvin, Willem Sonke, William Johnsson, Yan Jing, Zane Waldman, Zdenek Orsag, Zeograd, ZHUANG Ran, Ümit Kaya.

Đội ngũ Framasoft vì đã chứa các kho dữ liệu quá khổ của chúng ta trên Framagit, thực thể GitLab của họ.

Nhân viên Libera.Chat và nhân viên Matrix.org cho kênh cộng đồng #pepper&carrot.

Tất cả phần mềm Tự Do và mã nguồn mở vì các tập Hạt Tiêu & Cà Rốt được sáng tạo bằng phần mềm Tự Do 100% trên một hệ điều hành GNU/Linux. Phần mềm chính được sử dụng bao gồm:
- Krita cho tranh vẽ (krita.org).
- Inkscape cho tranh vẽ vectơ và bong bóng lời thoại (inkscape.org).
- Blender cho tranh ảnh 3D và biên soạn video (blender.org).
- Kdenlive cho biên soạn video (kdenlive.org).
- Scribus cho dự án sách (scribus.net).
- Gmic cho bộ lọc và hiệu ứng (gmic.eu).
- ImageMagick & Bash cho 90% tự động hóa dự án.

Và cuối cùng, cho tất cả những người phát triển đã giúp đỡ sửa các lỗi đã được báo cáo đến Hạt Tiêu & Cà Rốt:
A.l.e (Scribus), David Tschumperlé (Gmic), Dmitry Kazakov (Krita), Halla Rempt (Krita), Jean Ghali (Scribus), Marc Jeanmougin (Inkscape), Martin Owens (Inkscape), Tavmjong Bah (Inkscape), Wolthera van Hövell tot Westerflier (Krita).

... và những ai tôi sót tên.