Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 1 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 2 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 3 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 4 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 5 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 6 moi le'i papri
.i 8 mo'o lisri le salci be le nu jbena fa la .piper., 7 moi le'i papri