Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 1 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 2 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 3 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 4 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 5 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 6 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 7 moi le'i papri
.i 32 mo'o stuzi le nu jamna, 8 moi le'i papri