Episode 28: Feiringa

Sidene i Pepar & Gulrot kjem frå to kjelder: teikningar og tekst.
Her kan du lasta ned frå begge kjeldene, men du kan òg lasta ned teikningane og teksten ferdig samanstilt.

Omslags­bilete for episoden

Lisens:

Viss du sjølv offentleggjer denne episoden, må du oppgje følgjande informasjon:

Creative Commons Attribution 4.0 International-lisens
Kjeldetilvising:
Kunst: David Revoy.   Scenario: David Revoy.
Betalesarar: CalimeroTeknik, Craig Maloney, Martin Disch, Midgard, Nicolas Artance, Valvin.
Omsetjing: [Norsk (nynorsk)] Arild Torvund Olsen, Karl Ove Hufthammer.


Kreditering for Pepar & Gulrot-universet – Hereva:
Verk: David Revoy.
Hovud-vedlikehaldar: Craig Maloney.
Forfattarar: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Rettingar: Alex Gryson, CGand, Hali, Moini, Willem Sonke.

Obs: Krediteringa vil vera forskjellig for ulike episodar og ulike språk/omsetjingar. Du finn meir informasjon om mønster­praksis for kjelde­tilvising/namn­gjeving i dokumentasjonen.

Samling av alle sidene i éi biletfil:
nn_Pepper-and-Carrot_E28XXL.jpg 5.32MB