Episode 38: Lækjarheksa

Sidene i Pepar & Gulrot kjem frå to kjelder: teikningar og tekst.
Her kan du lasta ned frå begge kjeldene, men du kan òg lasta ned teikningane og teksten ferdig samanstilt.

Omslags­bilete for episoden

Lisens:

Viss du sjølv offentleggjer denne episoden, må du oppgje følgjande informasjon:

Creative Commons Attribution 4.0 International-lisens
Kjeldetilvising:
Kunst: David Revoy.
Scenario: David Revoy.
Betalesarar: Arlo James Barnes, Bobby Hiltz, Christian Aribaud, Craig Maloney, Erik Mondrian, Estefania de Vasconcellos Guimaraes, Frédéric Mora, Nicolas Artance, Rhombihexahedron, Valvin, Vinay.
Omsetjing: [Norsk (nynorsk)] Karl Ove Hufthammer, Arild Torvund Olsen.


Kreditering for Pepar & Gulrot-universet – Hereva:
Verk: David Revoy.
Hovud-vedlikehaldar: Craig Maloney.
Forfattarar: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Rettingar: Alex Gryson, CGand, Hali, Marno van der Maas, Moini, Willem Sonke.

Obs: Krediteringa vil vera forskjellig for ulike episodar og ulike språk/omsetjingar. Du finn meir informasjon om mønster­praksis for kjelde­tilvising/namn­gjeving i dokumentasjonen.

Samling av alle sidene i éi biletfil:
nn_Pepper-and-Carrot_E38XXL.jpg 5.6MB