Header
Title
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah
Translation: Paolo Abes.
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 1
Cayenne
Tsk, tsk ,tsk... Kahihiyan ka sa Chaosah, Pepper
Thyme
Tama si Cayenne, ang isang bruha, na pinapangalanang: " Salamangkera ng Chaosah " ay kailangang makapag udyok ng respeto, takot at pagsunod.
Cumin
... samantalang ikaw pati mga halimaw natin eh pinaghahandaan mo pa ng coffee gelato...
Note
* See episode 8: Pepper's Birthday Party.
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 2
Thyme
Pepper, pinanganak kang may taglay na dunong, pero ikaw lang ang tangi naming tagapag-mana Nakaatas saming gawin kang tunay at ganap na Bruha ng Chaosah.
Pepper
Pero... Ayokong maging maldita! Hin...hindi yan nakalinya sa lahat ng...
Cayenne
Che-Neng!
... baka gusto mong isasawalang bisa namin lahat ng kapangyarihan mo! And you'll once more become the little idiot orphan of Squirrel's End.
Thyme
si Cher Cumin ang magbabantay sa anino mo ngayong gabi ng pagsubok
Sound
Poof!
<unknown>
O baka naman gusto mong bumalik sa pagiging istupidang ampon na inihampas sa lupa?
Cher Cumin = name's based on the Curcumin plant .
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 3
Cumin
Ang una mong misyon: ay hanapin at sindakin ang maharlika ng Arken para mas madali itong balasahin
Ang tunay at ganap na bruha ng Chaosah ay kayang magpaikot ng punong kapangyarihan
A ng bagong luklok na hari ng Arken, si Cederic, ay mabait, mahinhin at marahan sa mga nasasakupan niya. Hindi pupwede ang ganoon. Kailangan niyang matuto ng leksyon.
<unknown>
T andaan mo: D apat na katakutan ang isang pinuno!
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 4
Pepper
Isang ... ... hari ?!
Magsing, gulang lang siguro kami ...
Cumin
Gisingin mo siya! ikaw dapat ang nananakot, hindi ang
<unknown>
Anu pang hinihintay mo?!
GALAW!
NasisindaK!
!
WooOSH H H!! !
...
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 5
Sound
Dzzz
Pepper
Kung titignan... magkatulad tayo ng mga pinag dadaanan
at magisa ... ...bilanggo at ikinandado ng kapalaran. bata pa lang ...
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 6
Sound
Poof!
Pepper
?!
Sound
Floof !
Thyme
First test: GAPAK! BAGSAK
<unknown>
ala
Credits
09/2015 - Art & Scenario: David Revoy - Translation: Paolo Abes
Episode 11: Ang mga Bruha ng Chaosah, Page 7
Credits
Ang Pepper&Carrot comics ay free, open-source, at sponsored thanks to the help of patrons. Pati rin sa mga readers! For this episode, thank you sa 502 Patrons:
Pwede ka ring maging patron ng Pepper&Carrot comics para sa susunod na episode: https://www.patreon.com/davidrevoy
License : Creative Commons Attribution 4.0 Source : available at www.peppercarrot.com Software : this episode was 100% drawn with libre software Krita 2.9.7, G'MIC 1.6.5.2, Inkscape 0.91 on Linux Mint 17
Become a patron Read 49 comments.
arrow navigation