Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 1 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 2 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 3 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 4 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 5 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 6 moi le'i papri
.i 11 mo'o lisri le te makfa pe la kalsa, 7 moi le'i papri