Đầu
Title
Tập 11: Những phù thủy Chaosah
Phiên dịch: Binh Pham.
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 1
Cây Yến Nhi
Hạt tiêu, con là nỗi thất vọng của Chaosah.
Thị Mỹ
Cayenne nói đúng đấy, để một phù thủy Chaosah xứng đáng với danh hiệu, họ phải làm cho người khác sợ hãi và kính nể.
Cổ Minh
... trong khi đó con lại mời bánh ngọt và trà, cho những con quỷ của chúng ta*...
Note
* Xem tập 8: Tiệc sinh nhật của Hạt Tiêu.
Hạt Tiêu
nhưng... ...thưa các mẹ đỡ đầu...
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 2
Thị Mỹ
Hạt tiêu, con rất tài năng, và con cũng là người nối dõng chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho con trở thành một phù thủy đáng sợ, xứng đáng với Chaosah.
Hạt Tiêu
Nhưng... Con không muốn trở nên đáng sợ. điều... điều nó ngược lại với mọi...
Cây Yến Nhi
Im Lặng!
... không là ta sẽ thu hồi hết phép thuật của con đó! và con sẽ trở lại thành một đứa mồ côi và vô dụng của Squirrel's End.
Thị Mỹ
Cumin sẽ theo sát con từ bây giờ để giúp con tập luyện và báo lại cho chúng ta sự tiến triển của con.
Sound
Poof!
Cổ Minh
Ta-daaa!
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 3
Cổ Minh
Vị vua mới lên ngôi của Acren rất thân thiện và tử tế với mọi người. Những người này đáng lẽ phải trở nên sợ hãi và tôn kính ngài.
Nhiệm vụ đầu tiên của con là tìm và hăm dọa đức vua để ông ấy trở nên chính chắn hơn
một phù thủy của Chaosah phải có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ.
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 4
Hạt Tiêu
Quốc vương ?... ...ngài ấy thật trẻ?!
Chúng ta chắc tầm tuổi nhau..
Cổ Minh
Con còn đợi gì nữa?! Mau lên! Đánh thức và hăm dọa ngài ấy đi!
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 5
Sound
Ngài và tôi, chúng ta có một số điểm chung...
Hạt Tiêu
trẻ tuổi...
cô đơn... ...mắc kẹt với định mệnh của chính mình. Dzzz
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 6
Sound
?!
Hạt Tiêu
Floof !
Sound
Bài kiểm tra đầu tiên:
Thị Mỹ
Thất bại thảm hại! Poof! Chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy Hạt Tiêu...
Narrator
- Hết -
Credits
09/2015 - Tranh & Nội Dung: David Revoy - Dịch: Binh Pham
Tập 11: Những phù thủy Chaosah, Page 7
Credits
Hạt Tiêu&Cà Rốt hoàn toàn miễn phí và cảm ơn tới sự giúp đỡ bởi các nhà tài trợ. Tập này được tài trợ bởi 502 người này:
Bạn cũng có thể ủng hộ cho Hạt Tiêu&Cà Rốt tập tiếp theo tại: https://www.patreon.com/davidrevoy
License : Creative Commons Attribution 4.0 Nguồn mở : Bạn có thể tìm thấy ở www.peppercarrot.com Phần mềm: Tập này được vẽ với 100% các phần mềm miễn phí Krita 2.9.6, G'MIC 1.6.5.2, Inkscape 0.91 on Linux Mint 17
Trở thành một người tài trợ Đọc 49 bình luận.
arrow navigation