źródła i licencja Badge pin 4 (autor: David Revoy)