źródła i licencja Badge pin 5 (autor: David Revoy)