źródła i licencja Badge pin 6 (autor: David Revoy)