źródła i licencja Badge pin 7 (autor: David Revoy)