źródła i licencja Badge pin 8 (autor: David Revoy)