Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت چهاردهم: دندان اژدها
فلفل و هویج
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 1
Writing
هشدار! خانه جادوگر
33
Cumin
خوب خوب خوب! تعطیلات دیگه تمومه! بیا با یه دورہ در مورد معجون های کهن و مواد اصلی تشکیل دهندشون شروع کنیم.
همم... ای بابا! دندون اژدهای پودر شدہ تموم شدہ. نمیشه این دورہ رو بدون دندون اژدها شروع کرد...
Writing
دندان اژدها
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 2
Cumin
فلفل قرمز! آویشن! میشه برین و برام یه دندون اژدها پیدا کنین؟
Cayenne
تو این سرما؟ عمرا اگه برم!
Thyme
منم همینطور...
Pepper
مشکلی نیست! خودم حلش می کنم!
Cumin
فلفل، وایسا!
Pepper
زودی بر میگردم!
«سرما»، «سرما»! چه سوسولن اینا!
با یه دست انبردست خوب و یه زرہ بدنی کوچیک، اون دندونای اژدها مال ما میشن.
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 3
Pepper
ها ها! فکر کنم یکمی از اون چیزیکه فکرشو می کردم سخت تر باشه.
پوف! ...فکرم کردم که اژدهای هوایی آسون ترہ!
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 4
Pepper
هویج! ... برگرد... اژدهای مرداب به خاطر مطیع بودنش مشهورہ! حداقل من که اینجوری فکر میکردم...
همم... برای اژدهای رعد... ...خیلی مطمئن نیستم که این انبردست مناسب باشه...
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 5
Pepper
باشه. خیلی سخته... تسلیم میشم...
نـــــه! فلفل هیچوقت تسلیم نمیشه!
Narrator
روز بعد...
Bird
قوققولیقوقو!!
Cumin
!!
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 6
Pepper
من حداقل ۱۰۰ تا دندون اژدها دارم! ...ولی فلفل، دندون اژدها...
Sound
خوب؟تحتتاثیرقرارگرفتی.مگهنه؟
Writing
رایگان!دندانپزشکیاژدها
کشیدن
Cumin
...دندون اژدها یه گیاهه! ژانویه 2017، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
Credits
- پایان -
قسمت چهاردهم: دندان اژدها, Page 7
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این قسمت از کمیک با حمایت 671 حامی تهیه شدہ است:
شما هم میتونید حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین! https://www.patreon.com/davidrevoy
مجوز: 4.0 Creative Commons با ارجاع دادن به David Revoy
<unknown>
متن باز: فایل های اصلی لایه باز با کیفیت بالا در www.peppercarrot.com.
ابزار: این قسمت با استفادہ از ابزارهای طراحی کاملا رایگان و متن باز مانند Krita, Gmic, Blender, (GIMP on Ubunto (Gnu / Linux تهیه شدہ است.
Read 54 comments.