Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 1
Cayenne
یه درخت وحدت میخوای؟ اینجا؟؟
نــه! ما جادوگرای کاوسا هستیم. ما از این کارا انجام نمیدیم.
Sound
پوف!
Cayenne
تو بهترہ روی یاد گرفتن «جادوی نابودی» تمرکز بکنی!
Pepper
نابودی؟ این وقت از سال؟ چرا بجاش جادوی خلقت رو یاد نگیرم؟
Cayenne
جلسه بعدی شورای سه ماہ دیگست و همچنین امتحانات تو هم نزدیکه! یاد بگیر، یاد بگیر و یاد بگیر! اینقدر ذهنتو با این فکرهای مسخره و احمقانه مشغول نکن!
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 2
Sound
کوبیدن
Ffff
Carrot
تاپ
Pepper
نــــــــــــه...!!
زمستون بدون درخت وحدت؟ !هـرگـز
چرا من درخت خودم رو از اول با جادو درست نکنم؟
هی! شاید حتی بتونم برای اولین جادوی کاوسا رو با هیپیا ترکیب کنم! یه درخت سبز بزرگ که با منظومه های شمسی کوچیک روشن شدہ! عجب فکری! عالی میشه!
و میشه یه ایدہ خــلاقــانــه!
ولی امکان ندارہ من بتونم اینجور جادو رو اینجا اجرا کنم. ...مادرخوندہ هام بلافاصله متوجه میشن که دارم جادوی نابودی مطالعه نمیکنم.
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 3
Pepper
خودشه! تو فصل مربوط به جادوی نابودی، آویشن پیشنهاد میکنه همه این جادوها رو تو یه بعد کوچیک دیگه امتحان کنیم. ولی نگاہ کن ببین چقدر هشدار و اخطار: مگر اینکه...
Sound
شرر
Pepper
فکر کنم یادمه...
هیچکسی؟
Writing
خودشه!
Pepper
هم...
Writing
.طبیعتا همینطورہ
Pepper
بهتر از این نمیشه!
فقط امیدوارم که همه اون تذکرات و اخطارهایی که توی بخش مربوط به جادوی نابودی نوشته بودم رو دقیق خوندہ باشه.
Writing
هه... اینم که معلومه. واقعا؟!
Pepper
«انتظار هیچ کمکی بیرون از بعد کوچیک رو نداشته باش... ...چون هیچکس نمیتونه ببینه که چی کار میکنی». محض احتیاط نتایج رو از بعد کوچیک به دنیای واقعی برنگردون ». حالا بیا کارمون رو شروع کنیم!
Sound
شیلینگ
!!شووووومپ
Cumin
فلفل همین الان یه بعد کوچیک درست کرد؟
Thyme
خوبه! «از همه ریئا رو برای ایجاد این بعد کوچیک استفادہ نکن ».
Writing
کــــومــــــونــــــان
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 4
Pepper
چه باحال! درست مثل ظرفی میمونه که فقط قسمتی از کتابخونه که من بهش احتیاج دارم رو تو خودش دارہ. کاملا هم از واقعیت ما جدا شدہ. بهترین جا برای امتحان جادو هاست.
وقتشه که رو شاهکارم تمرکز کنم.
Sound
شیـــنگ
پـــــــــوم!!
Pepper
آہ، نه. نشد.
Sound
دوفــــــــــت!!
Pepper
حالم بد شد!
Sound
چـــــــیـنــگ!!
Pepper
آرہ! خوب بنظر میرسه، ولی یکم کوچیکه.
Carrot
?
Pepper
هــویــج!! بهش دست نزن!!
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 5
Sound
فــــــــــــوو!!
Pepper
خودشه! اندازش رو تغییر میدم. حالا عالی شد. فکر نمیکنم بیرون آوردن این درخت از این بعد کوچیک به دنیای خودمون خطری داشته باشه. کــــومــــــونــــــان
خوب، وقتشه که این درخت رو از این بعد کوچیک ببرم به دنیای خودمون و بهشون نشون بدم که کاوسا چقدر میتونه خلاق و زیبا باشه! فقط منتظر اینم که قیافه هاشون رو ببینم.
Sound
فـــــــــــــــووش!!
Thyme
...همم .فلفل برگشت آفرین فلفل قرمز. روش های آموزشی تو بالاخرہ دارن نتیجه میدن.
Cayenne
لطف دارین، خانم مدیر.
Writing
این فقط یه درخت وحدته. جادوی نابودی نیست که.
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 6
Pepper
هـــویـــج!! من چند دقیقه دیگه با آویشن، فلفل قرمز و زیرہ برمیگردم اینجا. تا وقتی که من برگردم، کاری با این درخت نداشته باش. باشه؟
خوبه، من الان برمیگردم.
Sound
بــــــــررر بــــــــــرررر بـــــــــرررر بــــــــــررر ؟ !!
Carrot
بـــــــــرر
Sound
شــــــــــووف!!
Carrot
بــــــــــررر
Sound
!! بــــــــــررر
Carrot
بــــــــــررر
Pepper
آمادہ باشین که قرارہ شگفت زدہ بشین! تا حالا تو عمرتون هم همچین چیزی ندیدین. لطفا دنبال من بیاین به طبقه بالا...
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 7
Sound
شــــــوف!!
Pepper
؟!!
Sound
بــــــوم!!
شکستن!
Pepper
با وجود این به نظر میرسه که آخرش داشتم رو جادوی نابودی مطالعه میکردم.
Narrator
- پایان -
قسمت بیست و چهارم: درخت وحدت, Page 8
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این وب کامیک با حمایت خوانندگان به کار خود ادامه میدهد. این قسمت از فلفل و هویج با حمایت ۸۱۰ حامی تهیه شدہ است.
نرم افزار: Krita 3.2.3, Inkscape 0.92.2 on Ubuntu 17.10
مجوز: Creative Commons Attribution 4.0
شما هم می تونین با مراجعه به www.patreon.com/davidrevoy حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین.
!سال نو مبارک
12/ 2017، www.peppercarrot.com، تصویرگر و نویسندہ: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
اصلاحات متن و دیالوگ: کری مالونی، کالیمروتکنیک و جوکیا.
بر اساس جهان هروا، ساخته و پرداخته دیوید ریوی به همراهی کری مالونی. اصلاحات توسط ویلم سونکه، موینی، هالی، سیگند و الکس گریسون.
نمونه خوانی: الکس گرایسون، نیکولاس آرتانس، اوزدامارک، چرویوک، والوین و ایکس هایر.
Read 63 comments.