Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 1 mo'o lisri le litki pe ja'e lo nu vofli, 1 moi le'i papri
.i 1 mo'o lisri le litki pe ja'e lo nu vofli, 2 moi le'i papri
.i 1 mo'o lisri le litki pe ja'e lo nu vofli, 3 moi le'i papri
.i 1 mo'o lisri le litki pe ja'e lo nu vofli, 4 moi le'i papri