Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 1 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 2 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 3 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 4 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 5 moi le'i papri title=
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 6 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 7 moi le'i papri
.i 4 mo'o lisri le nu zi ku co'a certu, 8 moi le'i papri