Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 1 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 2 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 3 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 4 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 5 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 6 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 7 moi le'i papri
.i 18 mo'o lisri le nu penmi, 8 moi le'i papri