Episode­tittel
Tittel
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 1
Skrift
FARE HEKS PRIVAT OMRÅDE
33
Lyd
Glugg Glugg Glugg
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 2
Skrift
ELDD
DJUPHAV
FIOLETT
ULTRAMARIN
ROS
DRAUD
Lyd
dunk
Skrift
NATUR
SOLGUL
APPELSIN
ELDDANS
DJUPHAV
FIOLETT
ULTRAMARIN
METAROSA
MAGENTA X
BLODRAUD
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 3
Lyd
Glugg Glugg Glugg
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 4
Lyd
Gulp Gulp
Gulp Gulp
Gulp Gulp
SPlurk!
SSSPlatt
Mmm
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 5
Lyd
Blubb Blubb
splupp splupp splupp
Episode 2: Regnbogetrylledrikkar, Side 6
Bidragsytarar
Denne nettserien har opne kjeldefiler, og episoden vart finansiert av dei 21 støttespelarane mine på www.patreon.com/davidrevoy
Tusen takk til
Laga med Krita på GNU/Linux