Episode­tittel
Title
Episode 11: Kaosah-heksene
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 1
Cayenne
Pepar, du fører skam over kaosah.
Thyme
Kajenne har rett. Ei kaosah-heks som er tittelen verdig, skapar frykt, lydnad og respekt ...
Cumin
... men du, derimot, tilbyr te og muffins – til og med til demonane våre!
Note
* Sjå episode 8: Pepars fødselsdag
Pepper
Men ... ... kjære gudmødrer ...
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 2
Thyme
Det er tydeleg at du har talent, men du er òg den einaste som kan ta over etter oss. Me pliktar å gjera deg til ei ekte, fæl kaosah-heks.
Pepper
Men ... Eg vil ikkje vera fæl! Det ... strir mot alt som eg ...
Cayenne
STILLE!
... eller så tilbakekallar me alle kreftene dine! Og så vert du igjen berre den vesle, dumme, foreldrelause jenta frå Ekornstubben.
Thyme
Heretter vil Karve følgja deg, for å læra deg opp og halda oss orienterte om framdrifta di.
Sound
Poff!
Cumin
Ta-daaa!
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 3
Cumin
Den nye kongen av Akren er altfor snill og god med undersåttane sine. Folket skal frykta kongen sin!
Som fyrste oppdrag skal du finna og skremma kongen, for lettare å kunna manipulera han.
Ei ekte kaosah-heks har makt over dei mektige!
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 4
Pepper
Kongen ...? ... så ung?!
Me må vera om lag like gamle ...
Cumin
Kva ventar du på?! Kom igjen! Vekk han, og fyll han med skrekk!
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 5
Sound
Dzzz
Pepper
Du og eg – me har mykje til felles ...
Unge ... ... åleine ... ... fanga av skjebnane våre ...
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 6
Sound
Poff!
Pepper
?!
Sound
Floff!
Thyme
Fyrste prøve: STRYK! Me har mykje arbeid framfor oss, Pepar ...
Narrator
– SLUTT –
Credits
September 2015 – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Karl Ove Hufthammer og Arild Torvund Olsen
Episode 11: Kaosah-heksene, Side 7
Credits
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 502 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar og Gulrot: https://www.patreon.com/davidrevoy
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0 Kjeldefiler: available at www.peppercarrot.com Verktøy: Denne episoden er 100 % teikna med fri programvare Krita 2.9.7, G’MIC 1.6.5.2, Inkscape 0.91 på Linux Mint 17
Les 47 kommentarar.