Episode­tittel
Title
Episode 25: Det finst ingen snarvegar
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 1
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 2
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 3
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 4
Writing
KATTEMAT
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 5
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 6
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 7
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 8
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 9
Pepper
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
Narrator
– SLUTT –
Episode 25: Det finst ingen snarvegar, Page 10
Credits
Mai 2018 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Arild Torvund Olsen og Karl Ove Hufthammer
Tidleg tilbakemelding: Nicolas Artance, Imsesaok, Craig Maloney, Midgard, Valvin, xHire og Zveryok.
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Programvare: Krita 4.0.0 og Inkscape 0.92.3 på Kubuntu 17.10
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0
Pepar og Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 909 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy
Les 53 kommentarar.