Header
Title
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks
Translation: Rebecca Breu.
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 1
Writing
Wohrschau! HEX Privaat!
33
Sound
Gluck Gluck Gluck
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 2
Writing
FIRE D
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
PIN
MSON
Sound
klack
Writing
NATURE
YELLOW
ORANGE TOP
FIRE DANCE
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
META PINK
MAGENTA X
CRIMSON
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 3
Sound
Blupp Blupp Blupp
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 4
Sound
Gluck Gluck
Gluck Gluck
Gluck Gluck
Buärgh!
Platsch
Mmm
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 5
Sound
Blupp Blupp
patsch patsch patsch
Folg 2: De kakelbunten Töverdrunks, Page 6
Credits
Düsse Webcomic is Open Source un düsse Folg is maakt worrn mit de Help vun mien 21 Förderer op www.patreon.com/davidrevoy
Velen Dank an:
maakt mit Krita op GNU/Linux